dijous, de desembre 13, 2007

Habitavit in Palatio
(He lived on the Palatine)


Habitavit primo iuxta Romanum Forum supra Scalas anularias, in domo
quae Calvi oratoris fuerat; postea in Palatio, sed nihilo minus aedibus
modicis Hortensianis, et neque laxitate neque cultu conspicuis, ut in
quibus porticus breves essent Albanarum columnarum et sine marmore
ullo aut insigni pavimento conclavia.


August va viure primer a la vora del Fòrum romà, al damunt de l' escala dels fabricants d'anells, a la casa que havia sigut de l'orador Calvus; després, al Palatí, però a la casa d'Hortensi, igual de modesta i no remarcable ni per la seva extensió ni pel seu ornament, ja que els seus porxos eren estrets, de columnes de pedra albana, i les seves cambres sense cap marbre o paviment extraordinari. (Suetoni, Vida dels dotze cèsars, August 72, 1-2)


Etiquetes de comentaris: , , ,