dilluns, de novembre 19, 2007

τὰς ψυχὰς κοιμίζει
(It moistens the soul of man)


ὁ δ᾽ αὖ Σωκράτης εἶπεν: ἀλλὰ πίνειν μέν, ὦ ἄνδρες, καὶ ἐμοὶ πάνυ
δοκεῖ: τῷ γὰρ ὄντι ὁ οἶνος ἄρδων τὰς ψυχὰς τὰς μὲν λύπας, ὥσπερ
ὁ μανδραγόρας τοὺς ἀνθρώπους, κοιμίζει, τὰς δὲ φιλοφροσύνας,
ὥσπερ ἔλαιον φλόγα, ἐγείρει.


I Sòcrates, al seu torn, digué: «Au, nois, que, beure, també a mi em sembla bé, que en realitat el vi, en regar les ànimes, adorm les penes de la mateixa manera que la mandràgora adorm la gent, però desperta la bona disposició com l'oli la flama». (Xenofont, Convit II, 24)Entonces dijo Sócrates: «También a mi me parece muy bien el beber, amigos, pues en realidad el vino al regar las almas adormece las penas, como la mandrágora hace con los hombres, pero despierta las alegrías, como el aceite la llama». (Jenofonte, Banquete II, 24)


[Traducción de Juan Zaragoza]

Etiquetes de comentaris: , , ,

2 Comentari(s):

Anonymous pompilo ha escrit...

Πίνειν καὶ βινεῖν ἐστὶν ἀνδρῶν creo que dijo por su parte Aristófanes. La traducción queda a cargo de cada cual.

dilluns, de novembre 19, 2007 4:25:00 p. m.  
Blogger EtEgoInArcadia ha escrit...

Nunc est bibendum, nunc pede libero / pulsanda tellus..., remacha Horacio.

dijous, de novembre 22, 2007 1:09:00 a. m.  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home