dilluns, de novembre 05, 2007

μίμησις φαυλοτέρων
(Representation of inferior people)


Ἡ δὲ κωμῳδία ἐστὶν ὥσπερ εἴπομεν μίμησις φαυλοτέρων μέν, οὐ μέντοι
κατὰ πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ τοῦ αἰσχροῦ ἐστι τὸ γελοῖον μόριον. Τὸ γὰρ
γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, οἷον
εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης.


La comèdia és, com hem dit, una imitació dels homes de classe més baixa, però no en tota la seva maldat, sinó només en la part còmica que hi ha al seu vici, ja que allò còmic consisteix en algun defecte i lletjor que no causen dolor ni menyscabament, com, per exemple, la màscara còmica, que és una cosa lletja i contrafeta però sense que hi cause dolor. (Aristòtil, Poètica 1449a)


La comedia es, como hemos dicho, mimesis de hombres inferiores, pero no en todo el vicio, sino lo risible, que es parte de lo feo; pues lo risible es un defecto y una fealdad sin dolor ni daño, así, sin ir más lejos, la máscara cómica es algo feo y retorcido sin dolor. (Aristóteles, Arte poética 1449a)

[Traducción de Aníbal González]

Etiquetes de comentaris: , , ,