dilluns, d’octubre 08, 2007

ἐν λαβυρίνθῳ
(In a labyrinth)


ἦν δὲ οὗτος ἐν λαβυρίνθῳ καθειργμένος, ἐν ᾧ τὸν εἰσελθόντα
ἀδύνατον ἦν ἐξιέναι: πολυπλόκοις γὰρ καμπαῖς τὴν ἀγνοουμένην
ἔξοδον ἀπέκλειε. κατεσκευάκει δὲ αὐτὸν Δαίδαλος...


I estava aquest reclòs en un laberint, del que li era impossible eixir a aquell que hi entrés perquè n'impedia l'eixida --que es mantenia secreta-- amb nombrosos i embolicats revolts: Dèdal fou el qui l'havia construit...(Apol·lodor, Biblioteca III, 15, 8)


Se hallaba éste encarcelado en el laberinto, del que resultaba imposible salir a todo aquel que entrara, pues a base de enmarañadas sinuosidades se impedía la salida, que era ignorada. Lo había construido Dédalo... (Apolodoro, Biblioteca mitológica III, 15, 8)


[Traducción de José Calderón]

Etiquetes de comentaris: , , , , ,