dilluns, d’octubre 01, 2007

ἀθάνατοι
(The Immortals)

τῶν δὲ μυρίων τούτων Περσέων τῶν ἀπολελεγμένων ἐστρατήγεε μὲν
῾Υδάρνης ὁ ῾Υδάρνεος, ἐκαλέοντο δὲ ἀθάνατοι οἱ Πέρσαι οὗτοι ἐπὶ
τοῦδε: εἴ τις αὐτῶν ἐξέλιπε τὸν ἀριθμὸν ἢ θανάτῳ βιηθεὶς ἢ νούσῳ
ἄλλος ἀνὴρ ἀραίρητο, καὶ ἐγίνοντο οὐδαμὰ οὔτε πλεῦνες
μυρίων οὔτε ἐλάσσονες...


A aquests deu mil escollits perses els comandava Hidarnes, fill d'Hidarnes, i hom anomenava 'Immortals' a aquests perses a causa d'açò: si cap d'ells deixava el seu nombre forçat per una malaltia o per decès, n'escollien un altre, i així passava que mai no n'eren més ni menys dels deu mil... (Heròdot, Història VII, 83, 1)


Al mando de esos diez mil persas --que constituían tropas de elite-- se hallaba Hidarnes, hijo de Hidarnes. Y por cierto que esas fuerzas persas recibían el nombre de «Inmortales» por el siguiente motivo: si uno de ellos causaba baja por muerte o enfermedad y hacía menguar su número, era elegido un sustituto, con lo que la cifra de diez mil nunca se veía rebasada o disminuida. (Heródoto, Historia VII, 83, 1)

[Traducción de Carlos Schrader]

Etiquetes de comentaris: , , ,