dijous, d’octubre 25, 2007

Caput porcinum
(The swine's head)

The swine's head in action, by the Ermine Street Guard

Cuneus dicitur multitudo peditum, quae iuncta cum acie primo angustior
deinde latior procedit et aduersariorum ordines rumpit, quia a pluribus in
unum locum tela mittuntur. Quam rem milites nominant caput porcinum.


Hom anomena 'cunya' al grup de soldats d'infanteria que, en formació tancada, més estreta al davant i més ampla al darrere, avança i desbarata les línies enemigues perquè concentren en un únic lloc els seus dards. Els soldats l'anomenen 'cap de porc'. (Vegeci, De re militari III, 19)

Etiquetes de comentaris: , ,