dilluns, de maig 22, 2006

Hermae

Herma found in Empúries (Catalonia), I-II cent. CE

ταυτα μέν νυν καί ’άλλα πρός τούτοισι, τά ’εγω φράσω, ‛Éλληνες ’απ' Αιγυπτίων νενομίκασι: του δέ ‛Ερμέω τά αγάλματα ’ορθά ’έχειν τά αιδοια ποιευντες ουκ ’απ' Αιγυπτίων μεμαθήκασι, ’αλλ' ’από Πελασγων πρωτοι μέν ‛Ελλήνων ‛απάντων ’Αθηναιοι παραλαβόντες, παρά δέ τούτων ‛ωλλοι.

Hermes

Així, d'açò i d'altres coses a més d'aquestes que ja assenyalaré, n'han fet ús els grecs a partir dels egipcis; però no ha sigut dels egipcis de qui han aprés a fer les imatges itifàl·liques d'Hermes, sinó dels pelasgis, essent els atenesos els primers de tots els grecs en aprendre-hi, i d'aquests la resta. (Herodot, Històries II, 51,1)[Thanks to Sebastià Giralt for pointing out this image.]

Click to read an English translationHaz clic para traducción en castellano


Hermas

Así, los griegos han tomado de los egipcios esto y otras cosas además que ya señalaré; pero no ha sido de los egipcios de quienes aprendieron a construir las imágenes itifálicas de Hermes, sino de los pelasgos, y fueron los atenienses los primeros de todos los griegos en aprenderlo, y de ellos los demás. (Herodoto, Historias II, 51, 1)

Etiquetes de comentaris:

2 Comentari(s):

Blogger Sebastià Giralt ha escrit...

També és un fet molt curiós la famosa decapitació dels hermes a Atenes (415 a.C.), de la qual es va acusar Alcibíades per desempallegar-se'n (Tucídides, VI, 27). Però m'imagino que aquest no seria un d'aquells caps... més que res per la cronologia :)

dimarts, de maig 23, 2006 8:58:00 p. m.  
Blogger èlsinor ha escrit...

Doncs sí, hi ha una bona diferència cronològica. I, a més, em sembla que a aquest ben poca cosa --si és que cap-- li podrien haver mutilat...

dimecres, de maig 24, 2006 11:36:00 p. m.  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home