dilluns, de gener 15, 2007

Augustus appellatus sum
(The title of Augustus)


Quo pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis
postes aedium mearum uestiti publice coronaque ciuica super
ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus...

XVIII·Kal·Febr


Per aquests mèrits meus vaig rebre el nom d'August mitjançant un senatconsult, els muntants de ca meva foren recoberts públicament amb llorers, una corona cívica fou fixada sobre la meva porta i un escut d'or posat a la Cúria Júlia... (Res Gestae diui Augusti, 34)

15 de gener de 27 a.C.


A causa de ésta mi conducta meritoria, recibí el nombre de Augusto por medio de un senadoconsulto, y las jambas de mi casa fueron cubiertas públicamente con laureles, una corona cívica se colocó sobre mi puerta, y se instaló un escudo áureo en la curia Julia... (Res Gestae diui Augusti, 34)

15 de enero de 27 a.C.

[Traducción de J.M. Cortés]

Etiquetes de comentaris: ,