dijous, d’abril 17, 2008

τῶν ἱερέων γένος
(The priests)


Καὶ μὴν καὶ τὸ τῶν ἱερέων αὖ γένος...παρὰ μὲν ἡμῶν δωρεὰς θεοῖς διὰ θυσιῶν
ἐπιστῆμόν ἐστι κατὰ νοῦν ἐκείνοις δωρεῖσθαι, παρὰ δὲ ἐκείνων ἡμῖν εὐχαῖς
κτῆσιν ἀγαθῶν αἰτήσασθαι.


I, certament, la classe sacerdotal, a més, no només sap oferir-los regals de part nostra als déus d'acord a llur gust amb sacrificis, sinó també demanar-los mitjançant invocacions que ens atorguen béns. (Plató, El polític 290c-d)


Además, la clase sacerdotal...sabe ofrecer obsequios a los dioses de parte nuestra, según el gusto de aquéllos, y a la vez lograr también de aquéllos con sus preces que nos otorguen bienes. (Platón, El político 290c-d)

[Traducción de A.González]

Etiquetes de comentaris: , , ,