dijous, d’agost 10, 2006

Gratias maximas
(Gratitude?)


...gratias tibi maximas Catullus
agit pessimus omnium poeta,
tanto pessimus omnium poeta,
quanto tu optimus omnium patronus.


Agraïment?

Les majors gràcies et dóna el pitjor de tots els poetes, Catul; talment el pitjor de tots els poetes com tu el millor de tots els patrons. (Catul, Poemes 49)
¿Agradecimiento?

Las más encarecidas gracias te da Catulo, el peor de todos los poetas: tanto el peor de todos los poetas cuanto el mejor de todos los patronos. (Catulo, Poemas 49)

Etiquetes de comentaris: