dilluns, de setembre 11, 2006

Oὐ βάρβαρος;
(The Macedonian)


οὐκ ἐχθρός; οὐκ ἔχων τὰ ἡμέτερα; οὐ βάρβαρος; οὐχ ὅ τι ἂν εἴποι τις;


No és Filip el nostre enemic? No és ell el qui reté les nostres possessions? No és un bàrbar? No és veritat tot allò que hom podria imputar-li? (Demòstenes, Olintíaques III)


¿No es Filipo nuestro enemigo? ¿No es él quien retiene nuestras posesiones? ¿No es un bárbaro? ¿No es verdad todo lo que se le podría achacar? (Demóstenes, Olintíacas III)

Etiquetes de comentaris: