dilluns, de juliol 30, 2007

Caput provinciae Tarraconensis
(Capital of the Tarraconensis province)

Carthaginem apud Hiberos, quae mox colonia facta est,
Poeni condiderunt, Tarraconem Scipiones: ideo caput
est provinciae Tarraconensis.


Els cartaginesos fundaren Cartago Nova, que aviat esdevingué colònia romana, en terres dels ibers; i els Escipions, Tàrraco, i per això aquesta és la capital de la província Tarraconense. (C.Juli Solinus, De mirabilibus mundi XXIII)


The Carthaginians founded Carthago Nova --which soon became a Roman colony-- in Spain, and the Scipiones, Tarraco; and that is why the latter is the capital of the Tarraconensis province. (G.Julius Solinus, De mirabilibus mundi XXIII)

Los cartagineses fundaron Cartago Nova, que pronto se convirtió en colonia romana, en tierras de los iberos; y los Escipiones, Tárraco, y por eso ésta es la capital de la provincia Tarraconense. (C.Julio Solino, De mirabilibus mundi XXIII)

Etiquetes de comentaris: , , ,