dilluns, de juny 11, 2007

Oneravi rursus vinum
(I loaded up again with wine)


Vno die Neptunus trecenties sestertium devoravit. Putatis me defecisse? ...
Alteras feci maiores et meliores et feliciores... Oneravi rursus vinum, lardum,
fabam, seplasium, mancipia...Vno cursu centies sestertium corrotundavi.

En un sol dia Neptú se'm va engolir trenta milions de sestercis. I creieu que vaig flaquejar?...En vaig fer unes altres més grans, més bones i més productives...Vaig tornar a carregar-les amb vi, sagí, faves, perfums de Càpua i esclaus..., i en una única travessia vaig arrodonir els deu milions de sestercis. (Petroni, Satiricó, 76)


En un solo día Neptuno se tragó treinta millones de sestercios. ¿Pensáis acaso que me di por vencido?...construí otras más grandes, mejores y con mejor fortuna...Volví a cargarlas de vino, tocino, habas, perfumes y esclavos...En una sola navegación redondeé los diez millones de sestercios. (Petronio, Satiricón, 76)

[Trad. Pedro Rodríguez]

Etiquetes de comentaris: , ,