dijous, d’octubre 26, 2006

Ex isdem seminibus
(From the same stock)


Vis tu cogitare istum quem servum tuum vocas ex isdem seminibus
ortum eodem frui caelo, aeque spirare, aeque vivere, aeque mori!
tam tu illum videre ingenuum potes quam ille te servum.


Fes el favor de pensar que, aqueix al que tu anomenes esclau teu, ha nascut de la mateixa llavor que tu, frueix del mateix cel, respira igual, viu igual i mor igual. Tant pots veure'l tu lliure a ell, com ell esclau a tu. (Sèneca, Lletres a Lucili 47, 10)


Piensa tú que ese que llamas tu esclavo, nacido de la misma semilla, goza del mismo cielo, respira igual, igual vive y muere igual [que tú]. Tanto lo puedes ver tú como libre a él, como él a ti como esclavo. (Séneca, Cartas a Lucilio 47, 10)


[Traducción de Vicente López]

Etiquetes de comentaris: , , , ,