dilluns, de novembre 20, 2006

τὸ αὐτοφυὲς εὐάγωγον
(Native disposition)


ἔμμετρον ἄρα καὶ εὔχαριν ζητῶμεν πρὸς τοῖς ἄλλοις
διάνοιαν φύσει, ἣν ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος ἰδέαν ἑκάστου
τὸ αὐτοφυὲς εὐάγωγον παρέξει.


Doncs, a més dels altres requisits, haurem de buscar en el filòsof una ment mesurada i enginyosa per naturalesa que li atorgarà un caràcter ben disposat a escatir l'essència de cada cosa. (Plató, La República 486d)


Busquemos, pues, en el filósofo un espíritu amigo de la gracia y de la medida, y cuya tendencia natural tienda a la contemplación de la esencia de las cosas. (Platón, La República o El Estado 486d)


[Traducción de Espasa-Calpe S.A.]

Etiquetes de comentaris: , , ,