dilluns, de juny 18, 2007

ἐν χρησμοῖς
(In his oracle)


Ἀλλὰ μείζω μέν, ὦ ἄνδρες, εἶπεν ὁ θεὸς ἐν χρησμοῖς περὶ Λικούργου τοῦ
Λακεδαιμονίοις νομοθετήσαντος ἤ περὶ εμοῦ. Λέγεται γὰρ εἰς τὸν ναὸν
εἰσιόντα προσειπεῖν αὐτόν· Φροντίζω πότερα θεόν σε εἴπω ἤ ἄνθρωπον.

Però coses més transcendents, barons, va dir el déu en els seus oracles sobre Licurg, el qui els va donar les lleis als lacedemonis, que sobre mi. Perquè hom diu que, quan aquell va entrar al temple, li va dir "Estic dubtant si adreçar-me a tu com a un déu o com a un home." (Xenofont, Apologia de Sòcrates, 15)


[Text de dijous a les P.A.U. del País Valencià]


En cambio, varones, cosas más transcendentes que sobre dijo el dios en sus oráculos sobre Licurgo, el que dió las leyes a los espartanos. Pues se cuenta que, al entrar éste en el templo, le dijo: "Estoy dudando si dirigirme a ti como a un dios o como a un hombre." (Jenofonte, Apología de Sócrates, 15)

Etiquetes de comentaris: , , , ,