dijous, d’abril 24, 2008

Suspirium puellarum
(He makes the girls moan! )


suspirium puellarum Celadus Tr

Celadus, el traci, fa sospirar a totes les mosses.

Click to read an English translationHaz clic para traducción en castellano

Etiquetes de comentaris: ,


dijous, d’abril 17, 2008

τῶν ἱερέων γένος
(The priests)


Καὶ μὴν καὶ τὸ τῶν ἱερέων αὖ γένος...παρὰ μὲν ἡμῶν δωρεὰς θεοῖς διὰ θυσιῶν
ἐπιστῆμόν ἐστι κατὰ νοῦν ἐκείνοις δωρεῖσθαι, παρὰ δὲ ἐκείνων ἡμῖν εὐχαῖς
κτῆσιν ἀγαθῶν αἰτήσασθαι.


I, certament, la classe sacerdotal, a més, no només sap oferir-los regals de part nostra als déus d'acord a llur gust amb sacrificis, sinó també demanar-los mitjançant invocacions que ens atorguen béns. (Plató, El polític 290c-d)


Además, la clase sacerdotal...sabe ofrecer obsequios a los dioses de parte nuestra, según el gusto de aquéllos, y a la vez lograr también de aquéllos con sus preces que nos otorguen bienes. (Platón, El político 290c-d)

[Traducción de A.González]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, d’abril 10, 2008

ἐν ἀφρῷ θρέφθη
(Amid the foam )


ἐκ δ' ἔβη αἰδοίη καλὴ θεός, ἀμφὶ δὲ ποίη
ποσσὶν ὕπο ῥαδινοῖσιν ἀέξετο: τὴν δ' Ἀφροδίτην
(...)
κικλῄσκουσι θεοί τε καὶ ἀνέρες, οὕνεκ' ἐν ἀφρῷ
θρέφθη...


I la respectable i formosa dea va eixir de la mar i al seu voltant, sota els seus delicats peus, creixia l'herba; i déus i homes l'anomenen Afrodita, ja que va nàixer entre l'escuma... (Hesíode, Teogonia, 194-197)

Etiquetes de comentaris: , , , ,


dimecres, d’abril 02, 2008

Olorinis sub alis...
(Beneath the swan’s wings)


Maeonis...
fecit olorinis Ledam recubare sub alis...


La meònide...va representar-hi a Leda jeient sota les ales del cigne... (Ovidi, Metamorfosis VI, vv.103-109)


Click to read an English translationHaz clic para traducción en castellano

Etiquetes de comentaris: , , , , ,