dijous, de setembre 27, 2007

Feles
(Cats)

Quod autem ab omni tetro odore feles abhorrere dicantur,
eo excrementa sua, prius fossa facta, occultant, et terram
superingerunt.

I, d'altra banda, hom diu que els gats senten aversió de tota pudor; per això, havent fet abans un clot, hi amaguen els seus excrements i hi amunteguen terra al damunt. (Claudi Elià, Història dels animals VI, 27; versió llatina de Friedrich Jacobs, 1832)


Se dice que los gatos aborrecen y odian todo lo pestilente y, por eso, depositan su propia defecación en un hoyo que hacen de antemano, para hacerla desaparecer echando tierra sobre él. (Claudio Eliano, Historia de los animales VI, 27; versión latina de Friedrich Jacobs, 1832)


[Traducción de J.M.Díaz-Regañón]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, de setembre 24, 2007

Lente impelle

LENTE IMPELLE

Empeny a poc a poc
(Graffito pompeià)


Click to read an English translation Haz clic para traducción en castellano

Push gently forward
(Graffito from Pompeii)

Empuja lentamente
(Graffito pompeyano)

Etiquetes de comentaris: , ,


dijous, de setembre 20, 2007

Νῆα
(The ship Argo)

Νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ
Ἀργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσιν.

La nau, en efecte, celebren els poetes d'antany
que la va construir Argos amb la guia d'Atena.
(Apol·loni de Rodes, Les argonàutiques I, 18-19)


La nave, ya los aedos de antaño en sus cantos celebran
que Argos la hizo, siguiendo instrucciones de Atenea.
(Apolonio de Rodas, Las argonáuticas I, 18-19)


[Traducción de Manuel Pérez]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, de setembre 17, 2007

ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας
(Your garland of golden olive)


ἴσθι νῦν, Ἀρχεστράτου
παῖ, τεᾶς, Ἀγησίδαμε, πυγμαχίας ἕνεκεν
κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας
ἁδυμελῆ κελαδήσω

Sàpigues ara, Agesídam, fill d'Arquèstrat, que degut al teu triomf en el pugilat entonaré una plaent composició, ornament per a la corona de l'àuria olivera (Píndar, Olímpiques XI, 11-14)


Sábelo ahora, tú, hijo de Arquéstrato,
Hagesidamo: por causa de tu pugilato
a la corona de áureo olivo
quiero añadir con mi himno dulcísimo atavío

(Píndaro, Olímpicas XI, 11-14)


[Traducción de Alfonso Ortega]

Etiquetes de comentaris: , ,


dijous, de setembre 13, 2007

Venatum ire parant
(A royal hunt)


uenatum Aeneas unaque miserrima Dido
in nemus ire parant, ubi primos crastinus ortus
extulerit Titan radiisque retexerit orbem.

Eneas i la dissortada Dido pensen anar a caçar junts al bosc així que el sol de demà hagi començat a sortir i hagi desvelat la terra amb els seus raigs. (Virgili, L'Eneida IV, vv 117-119)


[Traducció de Joan Bellès]


Click to read an English translationHaz clic para traducción en castellano

Etiquetes de comentaris: , , , , ,


dilluns, de setembre 10, 2007

Ducere nuda chorus
(The dance essay)


Gratia cum Nymphis geminisque sororibus audet
ducere nuda chorus.

Una Gràcia, nua, gosa dirigir el cor amb les Nimfes i les seves dues germanes. (Horaci, Odes IV, 7)


Una Gracia, desnuda, osa dirigir el coro con las Ninfas y sus dos hermanas. (Horacio, Odas IV, 7)

Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, de setembre 06, 2007

τῷ λαχόντι βασιλεῖ
(The chosen man)


τῷ γὰρ λαχόντι βασιλεῖ φασιν τῇδε τὰ σεμνότατα καὶ
μάλιστα πάτρια τῶν ἀρχαίων θυσιῶν ἀποδεδόσθαι.


Al que la sort ha designat com a rei (1), doncs, hom diu per això que se li han adjudicat els més venerables i especialment ancestrals dels antics sacrificis. (Plató, El polític 290e)

(1) El segon en importància dels nou arconts anuals.


Al que la suerte hizo rey se le reserva --según dicen-- los ritos más solemnes y ancestrales de los antiguos sacrificios. (Platón, El político 290e)

[Traducción de A.González]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, de setembre 03, 2007

ϑανόντος ἀνδρὸς
(Dying man)

ϑανόντος ἀνδρὸς πᾶσ' ἀπώλετ' ἁ ποτ΄ ἀνθρώπων
χάρις.

En morir l'home, desapareix tot el favor que tenia de la gent. (Estesícor, 68P)


Se desvanece, cuando un hombre muere,
todo el favor que le otorgaba el mundo.
(Estesícoro, 68P)

[Traducción de Juan Ferraté]

Etiquetes de comentaris: , ,