divendres, de juny 30, 2006

...Daphne Peneia
(...was Daphne)


'da mihi perpetua, genitor carissime,' dixit
'uirginitate frui! dedit hoc pater ante Dianae.'...Dafne, la filla de Peneu

"Concedeix-me, estimadíssim pare, gaudir d'una virginitat sempiterna com abans el pare de Diana va concedir-li-ho a ella." (Ovidi, Metamorfosis I, 486-7)

Etiquetes de comentaris:


dimarts, de juny 27, 2006

Primus amor Phoebi
(Phoebus' first love)

Imatge: Apol·lo i Dafne de Gian Lorenzo Bernini (1622-5)

vix prece finita torpor gravis occupat artus,
mollia cinguntur tenui praecordia libro,
in frondem crines, in ramos bracchia crescunt,
pes modo tam velox pigris radicibus haeret...


El primer amor de Febus

Gairebé no ha acabat la pregària que una feixuga torpor li paralitza els membres a Dafne, una fina escorça li envolta les suaus sines, els cabells li creixen fins esdevenir fullatge, i, els braços, branques; els peus, adés tan ràpids, s'aturen, ara immòbils arrels... ( Ovidi, Metamorfosis I, 486-551)

Etiquetes de comentaris:


dissabte, de juny 24, 2006

Elysium
(Elysian Fields)

Imatge: Els Camps Elisis, per Arnold Böcklin (1877)


deuenere locos laetos et amoena uirecta
fortunatorum nemorum sedesque beatas.
largior hic campos aether et lumine uestit
purpureo, solemque suum, sua sidera norunt.


L'Elisi

(...) arribaren a uns llocs delitosos, a les amenes praderies dels boscos dels benaurats i als seus benaventurats estatges. I ací una llum diürna més duradera vesteix els camps d'un color rosat, i coneixen un sol i uns estels propis. (Virgili, Eneida VI, 638-641)El Elíseo

(...) llegaron a unos lugares fecundos y a las deliciosas campiñas de los bosques afortunados, morada de los bienaventurados.Allí un aire más generoso reviste los campos iluminándolos con una luz purpúrea y tienen su propio sol y sus propios astros. (Trad. de Dulce Estefanía)

Etiquetes de comentaris:


dimecres, de juny 21, 2006

Φιλοκαλία
(A taste for the beautiful)Φιλοκαλουμέν τε γάρ μετ' ευτελείας...


Bellesa

"Perquè nosaltres estimem una bellesa no recarregada..." -- Pericles. (Tucídides, Història de la guerra del Peloponnès II, XL)


Etiquetes de comentaris:


diumenge, de juny 18, 2006

Unum opus
(A masterpiece)


Omnis Caesareo cedit labor Amphitheatro,
unum pro cunctis fama loquetur opus.


Una obra única

L'amfiteatre de Cèsar sobrepassa tota mesura, i la fama, oblidant-se'n de la resta, només parlarà d'aquesta obra única. (Marcial, Sobre els espectacles 1, vv7-8.)


Una obra única

Todo esfuerzo cede ante el anfiteatro de César, la fama hablará solamente de esta obra en lugar de todas las demás. (Trad. de Dulce Estefanía)

Etiquetes de comentaris:


dijous, de juny 15, 2006

Europa


'Vxor inuicti Iouis esse nescis.
Mitte singultus, bene ferre magnam
disce fortunam; tua sectus orbis
nomina ducet'.


Europa

No saps que ets l'esposa de l'invençut Júpiter? Deixa els sanglots i aprén a suportar bé la teua gran sort, que una part del món portarà el teu nom. (Horaci, Odes III, 27, 73-76)Europa

Cesen ya tus sollozos. ¿Tú no sabes
que eres la esposa del invicto Jove?
Complázcate tu singular destino:
A una parte del mundo darás nombre.
(Trad. de Bonifacio Chamorro)

Etiquetes de comentaris:


dilluns, de juny 12, 2006

Ego sum abbas
(I am the abbot)Powered by Castpost


Ego sum abbas Cucaniensis
et consilium meum est cum bibulis,
et in secta Decii voluntas mea est,
et qui mane me quaesierit in taberna
post vesperam nudus egredietur,
et sic denudatus veste clamabit:
«Wafna, wafna!
quid fecisti, Sors turpissima?
nostrae vitae gaudia
abstulisti omnia!»L'abat de Cucanya

Jo sóc l'abat de Cucanya, tinc borratxos com a consellers i sóc de la colla de seguidors de Sant Deci*, i qui de matí em busque a la taverna, després de vespres nu n'eixirà, i així, despullat de la seua roba, cridarà: «Ai, ai! què m'has fet, sort fastigosíssima? Tot el goig de la nostra vida ens has arrabassat!» (Carl Orff, Carmina Burana nº13: Ego sum abbas)[* Sant Deci és el patró fictici dels jugadors de daus]


Etiquetes de comentaris:


divendres, de juny 09, 2006

Anniversarius funeris Neronis
(Remembering Nero's death)


"Qualis artifex pereo!"

(Obiit tricensimo et secundo aetatis anno, die quo quondam Octaviam interemerat)


[A·D·V·ID·IVN]Genio y figura...

"Quin artista mor amb mi!" (Suetoni, Neró 49)

[Va morir als trenta-dos anys, l'aniversari del dia en què havia matat Octàvia (íd, 57): el 9 de juny del 68 d.C.]


Etiquetes de comentaris:


dimarts, de juny 06, 2006

Caue canem
(Beware of the dog)

Ad sinistram enim intrantibus non longe ab ostiarii cella canis ingens, catena vinctus, in pariete erat pictus superque quadrata littera scriptum:
CAVE CANEM.

Compte amb el gos!

Entrant-hi, a mà esquerra, i no lluny de la cel·la del porter, hi havia pintat en la paret un gos enorme lligat amb una cadena, i a sobre hi havia escrit en lletra capital COMPTE AMB EL GOS. (Petroni, Satiricó 29)


Click to read an English translationHaz clic para traducción en castellano

Cuidado con el perro

Todos los que entraban podían ver a su izquierda —y no lejos de la cabina del portero— un enorme perrazo pintado en la pared. Encima, en letras capitales, había un letrero con este aviso: «Cave canem: atención al perro». (Trad. de Pedro Rodríguez Santidrian)

Etiquetes de comentaris:


dissabte, de juny 03, 2006

Carmen saeculare
(Song of the Ages)


Phoebe silvarumque potens Diana,
lucidum caeli decus, o colendi
semper et culti, date quae precamur
tempore sacro,
quo Sibyllini monuere versus
virgines lectas puerosque castos
dis, quibus septem placuere colles,
dicere carmen
.


Himne secular

Oh, tu, Febus, i tu, Diana, senyora dels boscos, lluminosos ornaments del cel, que ja sou venerats i sempre ho heu de ser, atorgueu-nos allò que vos preguem en aquest temps sacre en què els versos sibil·lins ens han recomanat que unes donzelles escollides i uns joves purs els recitaren un càntic als déus que s'han complagut amb els nostres set turons. (Horaci, Carmen Saeculare, vv.1-8)[Himne escrit per Horaci i cantat públicament el 3 de juny del 17 a.C. en el Palatí, davant del temple d'Apol·lo, amb motiu de la celebració dels Jocs Seculars]


Click to read an English translationHaz clic para traducción en castellano


Canto secular

¡Oh Febo y Diana, reina de los bosques,
luminosa gloria del cielo;
oh dignos de veneración y siempre venerados:
concedednos lo que os suplicamos en este día sagrado
en que los versos Sibilinos han recomendado
que unas vírgenes escogidas y unos jóvenes puros
entonen un canto a los dioses
a quienes complacen las siete colinas.

(Trad. de Alfonso Cuatrecasas)[Himno compuesto por Horacio y entonado públicamente el 3 de junio del 17 a.C. en el Palatino, ante el templo de Apolo, con ocasión de los Juegos Seculares]

Etiquetes de comentaris: