dijous, de novembre 30, 2006

Madidas comas
(Her dripping hair)


Multaque, dum fiunt, turpia, facta placent;
(...)
Cum fieret, lapis asper erat: nunc, nobile signum,
Nuda Venus madidas exprimit imbre comas.

Moltes coses en la seua elaboració són fastigoses, i, en canvi, un cop acabades ens agraden; (...) així, mentre estaven treballant-lo, era un aspre bloc de marbre; ara, una magnífica estàtua: una Venus nua que s'escorre els cabells, xops d'aigua. (Ovidi, Art amatòria III, 218-224)


Muchas cosas que son feas mientras se hacen, cuando ya están hechas agradan (...) Mientras se estaba haciendo, era rudo mármol, ahora es una conocida escultura: Venus desnuda que retuerce su cabellera mojada. (Ovidio, Arte de amar III, 218-224)


[Traducción de Vicente Cristóbal]


Etiquetes de comentaris: , ,


dilluns, de novembre 27, 2006

Atrox caedes
(Frightful bloodshed)


Sub idem tempus levi initio atrox caedes orta inter colonos Nucerinos
Pompeianosque gladiatorio spectaculo... quippe oppidana lascivia
in vicem incessente[s] probra, dein saxa, postremo ferrum sumpsere,
validiore Pompeianorum plebe, apud quos spectaculum edebatur. ergo
deportati sunt in urbem multi e Nucerinis trunco per vulnera corpore,
ac plerique liberorum aut parentum mortes deflebant.


Cap al mateix temps i per un motiu insignificant va produir-se una atroç matança entre els colons de Pompeia i de Nucèria en un espectacle de gladiadors..., ja que, amb la incontinència pròpia d'aquestes ciutats de província, van començar llançant-se insults mútuament, després pedres i finalment van acabar traient-hi les armes, resultant-ne més afavorida la gent de Pompeia, on se celebrava l'espectacle. Així, doncs, van dur a la capital molts dels de Nucèria amb el cos mutilat per les ferides, i moltíssims més ploraven les morts de fills o de parents. (Tàcit, Annals XIV, 17)En este mismo tiempo, de una ocasión harto ligera nació una matanza bien grande entre los habitantes de Nocera y Pompeya, en el juego de gladiadores...Porque provocándose estos dos pueblos uno a otro con injurias, por medio de la licencia que se suele tomar la plebe en semejantes concursos, llegaron primero a tirarse piedras, y después a empuñar las armas, prevaleciendo la parte de los pompeyanos, donde se hacía la fiesta. Fueron, pues, llevados a Roma muchos de los nucerinos heridos y estropeados, donde llegaron otros, llorando la muerte de sus hijos y de sus padres. (Tácito, Anales del Imperio romano XIV, 17)

[Traducción de Carlos Coloma]


Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, de novembre 23, 2006

Studiose requiras


Nec te nobilium fugiat certamen equorum;
(...)
Cuius equi veniant, facito, studiose, requiras...


I no has de defugir tampoc la competició dels nobles cavalls; (...) fes-t'ho per a preguntar-li amb afany de qui són els cavalls que vénen... (Ovidi, Art amatòria I, v.135 y 145)Y no dejes de frecuentar las competiciones de los nobles corceles (...) A quién pertenecen los caballos que llegan, pregúntale con interés... (Ovidio, Arte de amar I, v.135 y 145)


[Traducción de Vicente López Soto]


Etiquetes de comentaris: , ,


dilluns, de novembre 20, 2006

τὸ αὐτοφυὲς εὐάγωγον
(Native disposition)


ἔμμετρον ἄρα καὶ εὔχαριν ζητῶμεν πρὸς τοῖς ἄλλοις
διάνοιαν φύσει, ἣν ἐπὶ τὴν τοῦ ὄντος ἰδέαν ἑκάστου
τὸ αὐτοφυὲς εὐάγωγον παρέξει.


Doncs, a més dels altres requisits, haurem de buscar en el filòsof una ment mesurada i enginyosa per naturalesa que li atorgarà un caràcter ben disposat a escatir l'essència de cada cosa. (Plató, La República 486d)


Busquemos, pues, en el filósofo un espíritu amigo de la gracia y de la medida, y cuya tendencia natural tienda a la contemplación de la esencia de las cosas. (Platón, La República o El Estado 486d)


[Traducción de Espasa-Calpe S.A.]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, de novembre 16, 2006

Infla buccas
(Blow out your cheeks)


SAG. Age, iam infla buccas, nunciam aliquid suaviter.
redde cantionem veteri pro vino novam.
qui Ionicus aut cinaedicust, qui hoc tale facere possiet?


SAGARÍ: Au, flautista, unfla ja les galtes i, ara, ja alguna de suau: paga'ns el vi anyenc amb una cançó novella. Quin joni o efeminat hi ha que puga ballar açò igual de bé que jo? (Plaute, Esticus 767-769)


Sagarino.— (Al flautista) Vamos, hincha los carrillos. Toca una melodía. En compensación por nuestro vino viejo obséquianos con una melodía nueva. (Bailando) ¿Habrá algún jonio, algún maricón que sea capaz de hacer estas maravillas? (Plauto, Estico 767-769)


[Traducción de José Román Bravo]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, de novembre 13, 2006

ἐρωτικὸς εἰμι
(Too amorous)


Ἑρμῆς
Εἰπὲ δέ μοι, γεγάμηκας, ὦ Πάν, ἤδη; τοῦτο γάρ, οἶμαι, καλοῦσίν σε.
Πᾶν
Οὐδαμῶς, ὦ πάτερ· ἐρωτικὸς γάρ εἰμι καὶ οὐκ ἂν ἀγαπήσαιμι συνὼν μιᾷ.
Ἑρμῆς
Ταῖς οὖν αἰξὶ δηλαδὴ ἐπιχειρεῖς.


HERMES: I dis-me, Pan, ja t'has casat? Perquè crec que així et diuen...
PAN: I ca, pare! Sóc enamoradís i no m'acontentaria amb estar amb una sola dona.
HERMES: Doncs segurament serà per això que vas fotent-los mà a les cabres...
(Lucià, Diàlegs dels déus 2 [22], 4)HERMES. - Y dime, ¿te has casado ya, Pan, pues creo que es así como te llaman?
PAN. - ¡Qué va!, padre, pues soy propenso a enamorarme y no me conformaría fácilmente con acostarme con una sola.
HERMES. - A la vista está que andas metiendo mano a las cabras.
(Luciano, Diálogos de los dioses 2 [22], 4)[Traducción de J.L.Navarro y Andrés Espinosa]

Etiquetes de comentaris: , , , , ,


dijous, de novembre 09, 2006

Labora, aselle
(Work, work, little donkey)


Labora, aselle, quomodo ego laboraui,
et proderit tibi.

Treballa, ase, treballa com jo he treballat, i en trauràs profit. (Graffito de la Domus Gelotiana; turó del Palatí, Roma)Work, work, little donkey, as I have worked myself, and thou shalt be rewarded for it. (Graffito from the Domus Gelotiana; Palatine Hill, Rome)

[English translation from «Ancient Rome in the Light of Recent Discoveries» by Rodolfo Lanciani, 1898]


Trabaja, borriquito, trabaja como yo he trabajado, y te será de provecho. (Graffito de la Domus Gelotiana; colina del Palatino, Roma)


Etiquetes de comentaris: , , , ,


dilluns, de novembre 06, 2006

εἶναι κοινάς
(All in common)


τὰς γυναῖκας ταύτας τῶν ἀνδρῶν τούτων πάντων πάσας εἶναι κοινάς,
ἰδίᾳ δὲ μηδενὶ μηδεμίαν συνοικεῖν: καὶ τοὺς παῖδας αὖ κοινούς...


Aquestes dones els seran totes comunes a aquests homes, i cap d'elles cohabitarà exclusivament amb cap d'ells; i també els fills els seran comuns... (Plató, La República 457c-457d)Las mujeres de nuestros guerreros serán comunes todas y para todos; ninguna de ellas cohabitará en particular con ninguno de elos; los hijos serán comunes... (Platón, La República o El Estado 457c-457d)


[Traducción de Espasa-Calpe S.A.]

Etiquetes de comentaris: , , , ,


dijous, de novembre 02, 2006

Ebrii sunt
(Gloriously drunk)


Pal. Alii ebrii sunt, alii poscam potitant.
bono subpromo et promo cellam creditam.
Lvcr. Tu hercle idem faceres, si tibi esset credita:
quoniam aemulari non licet, nunc invides.

Palestrió:
—Els uns estan borratxos i els altres s'estan bevent la vinagrada i tot:
a bon encarregat i subencarregat els han encomanat el celler!

Lurció:
—Per Hèrcules! tu faries igual, si te l'haguessen encomanat a tu;
com que no t'és possible imitar-nos-hi, ara ens mires de mal ull.

(Plaute, El soldat fanfarró III,ii, 836-9)PALESTRIÓN
Unos están borrachos y otros se beben el vinagre.
¡A buen encargado y subencargado encomiendan la bodega!

LURCIÓN
¡Hércules! tú harías lo mismo si te la encomendaran a ti;
ahora tienes envidia porque no puedes hacerlo.

(Plauto, El militar fanfarrón III,ii, 836-9)


[Traducción de José-Ignacio Ciruelo]

Etiquetes de comentaris: , , , , ,