dilluns, de juliol 30, 2007

Caput provinciae Tarraconensis
(Capital of the Tarraconensis province)

Carthaginem apud Hiberos, quae mox colonia facta est,
Poeni condiderunt, Tarraconem Scipiones: ideo caput
est provinciae Tarraconensis.


Els cartaginesos fundaren Cartago Nova, que aviat esdevingué colònia romana, en terres dels ibers; i els Escipions, Tàrraco, i per això aquesta és la capital de la província Tarraconense. (C.Juli Solinus, De mirabilibus mundi XXIII)


The Carthaginians founded Carthago Nova --which soon became a Roman colony-- in Spain, and the Scipiones, Tarraco; and that is why the latter is the capital of the Tarraconensis province. (G.Julius Solinus, De mirabilibus mundi XXIII)

Los cartagineses fundaron Cartago Nova, que pronto se convirtió en colonia romana, en tierras de los iberos; y los Escipiones, Tárraco, y por eso ésta es la capital de la provincia Tarraconense. (C.Julio Solino, De mirabilibus mundi XXIII)

Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, de juliol 26, 2007

κρατερόϕρονος ἀνδρός ϑνήισκοντος
(Death finds everyone)


λαῶι γὰρ σύμπαντι πόϑος κρατερόϕρονος ἀνδρός
ϑνήισκοντος...

Puix tothom troba a faltar l'intrèpid baró caigut en combat... (Cal·linos, 1D)


Porque, al bravo guerrero que muere, el pueblo lo añora...

(Calino, 1D)[Traducción de Juan Ferraté]

Etiquetes de comentaris: , ,


dilluns, de juliol 23, 2007

μεϑύοντ' οἴκαδ'
(Drunk)

οὐ δηὖτέ μ' ἐάσεις μεϑύοντ' οἴκαδ' ἀπελθεῖν;


No em deixaràs tornar a casa estant borratxo, doncs? (Anacreont 55 [67P])


¿No me dejarás
que, estando borracho,
regrese a la casa?

(Anacreonte 55 [67P])[Traducción de Juan Ferraté]

Etiquetes de comentaris: , ,


dijous, de juliol 19, 2007

In alium orbem terrarum delatos
(Transported into a new world)


Nunc et rerum tumore et sententiarum vanissimo strepitu hoc tantum proficiunt
ut, cum in forum venerint, putent se in alium orbem terrarum delatos.


En l'actualitat, per la grandiloqüència dels seus temes i per la tan gran buida sonoritat del seu estil, els rètors només aconsegueixen que als seus alumnes, en venir al fòrum, els semble estar en un món diferent. (Petroni, Satiricó, 1)


Actualmente, y no sólo por la grandilocuencia los temas que tratan sino también por su sonoro estilo pero totalmente vacío de contenido, los rétores sólo consiguen que a sus alumnos, al venir al foro, les parezca estar en un mundo diferente. (Petronio, Satiricón, 1)

Etiquetes de comentaris: , ,


dilluns, de juliol 16, 2007

Miseriis luctu obruta
(Overwhelmed with all kinds

of misery
)


Genetrice caesa, per scelus rapto patre,
orbata fratre, miseriis luctu obruta,
maerore pressa, coniugi invisa ac meae
subiecta famulae luce non grata fruor,
trepidante semper corde non mortis metu,
sed sceleris...


Amb ma mare assassinada i mon pare arrabassat per un crim,
privada del meu germà, aclaparada per l'aflicció de la meva dissort,
enfonsadada per la tristor, odiosa al meu espòs i a la meua pròpia
serventa subordinada, no fruesc d'una vida grata,
amb el cor sempre tremolós no per por de morir,
sinó de ser assassinada...
(Sèneca, Octàvia, vv.102-107)
Con mi madre asesinada y habiéndoseme arrebatado criminalmente a mi padre,
privada de mi hermano, abatida por la aflicción de mis desdichas,
hundida en la tristeza, odiosa a mi marido y a mi propia
sirvienta subordinada, no disfruto de una vida grata,
con el corazón siempre encogido no por miedo a morir
sino a ser asesinada...
(Séneca, Octavia, vv.102-107)

Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, de juliol 12, 2007

O lectule beate
(O you bed)


O me felicem! o nox mihi candida! et o tu
lectule deliciis facte beate meis!
quam multa apposita narramus verba lucerna,
quantaque sublato lumine rixa fuit!

Oh, afortunat de mi! Oh, nit radiant per a mi! Oh, tu, llit, que també has gaudit amb el meu plaer! Quantes coses ens hi vàrem dir a la llum de la llàntia i quanta brega hi hagué en havent-hi apagat el llum! (Properci, Elegies II, 15)


Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, de juliol 09, 2007

ο προορισμός σου
(Your ultimate goal)


Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν' ο προορισμός σου.
Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο


Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca.
Has d'arribar-hi, és el teu destí.
Però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys
i que ja siguis vell quan fondegis a l'illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí

(C.Kavafis, Ítaca)
Etiquetes de comentaris: , ,


dijous, de juliol 05, 2007

ἐκ ποταμοῦ πανέρχομαι
(From the river)


ἐκ ποταμοῦ πανέρχομαι πάντα ϕέρουσα λαμπρά.


Del riu, vinc, i tot ho porte ben lluent... (Anacreont, 40P)Vengo del río: todo
lo traigo reluciente.
(Anacreonte, 40P)


[Traducción de Juan Ferraté]

Etiquetes de comentaris: , ,


dilluns, de juliol 02, 2007

Non potuit negare


dic mihi, quis potuit lectum servare pudicum...?
(...)
nec minus aerato Danae circumdata muro
non potuit magno casta negare Iovi.

Dis-me, qui pot mantenir cast el seu llit? (...) Ni la casta Dànae, envoltada per un mur de bronze, no va poder tampoc dir-li que no al poderós Júpiter. (Properci, Elegies II, 32)Dime, ¿quién puede mantener casto su lecho...? (...) Ni la casta Dánae, rodeada por un muro de bronce, pudo tampoco negarse al poderoso Júpiter. (Propercio, Elegías II, 32)

Etiquetes de comentaris: , , , ,