dijous, de gener 31, 2008

Mulier quod dicit
(What a woman says)

Nulli se dicit mulier mea nubere malle
quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.
dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti,
in vento et rapida scribere oportet aqua.

“Ningú millor que tu amb qui passar la vida”
-em diu la meva noia- “per més que em festegés Júpiter Zeus.”
Això diu ella, i sé prou que és mentida:
són mots escrits al vent i en l’aigua de les deus.
(Catul, Poemes, 70)

[Traducció de Daniel Vivern]


Click to read an English translationHaz clic para traducción en castellano

Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, de gener 28, 2008

Hic iacet
(Here lies)


"hic Tiburtina iacet aurea Cynthia terra:
accessit ripae laus, Aniene, tuae."


"Aquí, en terra tiburtina, jau l'àuria Cíntia:
un nou mèrit s'ha afegit, Ànio, a les teves ribes."
(Properci, Elegies IV, 7, vv.85-86)

Click to read an English translationHaz clic para traducción en castellano

"Aquí yace, en tierra tiburtina, la dorada Cintia,
honor se ha agregado, Anio, a tu ribera.
"
(Propercio, Elegías IV, 7, vv.85-86)


[Traducción de H.F.Bauzá]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, de gener 24, 2008

κακὸν τὸ πίνειν
(After drinking)


κακὸν τὸ πίνειν: ἀπὸ γὰρ οἴνου γίγνεται
καὶ θυροκοπη̂σαι καὶ πατάξαι καὶ βαλει̂ν,
κἄπειτ' ἀποτίνειν ἀργύριον ἐκ κραιπάλης.

El beure és dolent. Del vi, el que en resulta és portes abatudes, cops de puny, pedrades i pagar diners després de la borratxera. (Aristòfanes, Les vespes, vv.1254-6)


[Traducció de J.A.Clua]

Click to read an English translationHaz clic para traducción en castellano

Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, de gener 21, 2008

καλὴ θέα
(A beautiful spectacle)


πάλην δὲ καὶ πυγμὴν καὶ παγκράτιον ἕτεροι, καὶ καλὴ θέα ἐγένετο

I uns altres varen competir en la lluita, no sols en la boxa sinó també en el pancraci, i va resultar un bonic espectacle... (Xenofont, Anàbasi IV, 8, 27)

Click to read an English translationHaz clic para traducción en castellano

Otros contendieron en la lucha, el pugilato y el pancracio. El espectáculo resultó hermoso... (Jenofonte, La expedición de los Diez Mil IV, 8, 27)


[Traducción de A.Sánchez]

Etiquetes de comentaris: , ,


dijous, de gener 17, 2008

Macerat humanum
(Wears down a man)


namque nullum peius macerat humanum quamde mare saevum

Puix que res afebleix l'home més cruelment que una mar revolta (Livi Andronic, Odissea 8, v.138)

Click to read an English translationHaz clic para traducción en castellano


Nada destruye a un hombre tanto como el mar
cruel.
(Livio Andrónico, Odissia 8, v.138)

[Traducción de L.A. de Cuenca y A.Alvar]

Etiquetes de comentaris: , ,


dilluns, de gener 14, 2008

Te precor
(I beg of you)


Te precor incipiens adsit tua laurea nobis,
carminis et medicae, Phoebe, repertor opis;
tu pariter vati, pariter succurre medenti:
utraque tutelae subdita cura tua est.

A tu t'ho prego en començar, Febus, descobridor del poder de la poesia i de la medicina: que el teu llorer em siga favorable; tu acudeix en socors de l'alhora poeta i metge, que totes dues arts estan sotmeses a la teva tutela. (Ovidi, Remeis a l'amor, vv.75-78)

Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, de gener 10, 2008

ἐν τυμβήρει θαλάμῳ
(In a grave-like chamber)


ἔτλα καὶ Δανάας οὐράνιον φῶς
ἀλλάξαι δέμας ἐν χαλκοδέτοις αὐλαῖς·
κρυπτομένα δ᾽ ἐν τυμβήρει θαλάμῳ κατεζεύχθη

També Dànae s'hagué de resignar a perdre la llum del sol a canvi d'unes estances protegides amb bronze: fou enjovada a recloure's en una cambra sepulcral. (Sòfocles, Antígona, vv.944-946)

[Traducció de Joan Castellanos]

Etiquetes de comentaris: , , , ,


dilluns, de gener 07, 2008

Ponet amorem
(She’d lose her love)


Da mihi Pasiphaen: iam tauri ponet amorem

Dona'm a Pasífae: de seguida deixarà d'estimar el bou. (Ovidi, Remeis a l'amor, v.63)

Etiquetes de comentaris: , ,


dijous, de gener 03, 2008

οἱ ὁπλῖται ἐπεξέθεον
(The hoplites rushed out)


τέλος δὲ καὶ οἱ ὁπλῖται ἐπεξέθεον, καὶ τεταραγμένῃ τῇ φάλαγγι
προσπίπτουσι. καὶ ὁ μὲν Τελευτίας ἐνταῦθα μαχόμενος ἀποθνῄσκει.


Finalment també els hoplites van atacar i van llançar-se contra la falange, que ja s'hi trobava en estat de confusió. I ací és quan Telèutias va morir lluitant... (Xenofont, Hel·lèniques V, 3, 6)


Por fin, también los hoplitas salieron a la carrera y cayeron sobre la falange, que ya se encontraba en estado de agitación. Teleutias murió entonces en el combate (Jenofonte, Helénicas V, 3, 6)


[Traducción de Domingo Plácido]

Etiquetes de comentaris: , , ,