dilluns, de desembre 31, 2007

Queruntur aves
(Birds whine)


labuntur altis interim ripis aquae,
queruntur in silvis aves
frondesque lymphis obstrepunt manantibus,
somnos quod invitet levis

Mentrestant les aigües s'escolen entre les altes riberes, es planyen els ocells als boscos i les frondes ressonen amb les aigües que s'hi filtren, cosa que invita a una becadeta. (Horaci, Epodes, II, vv.25-28)Corren entretanto las aguas por los arroyos profundos, los pájaros dejan oír sus quejas en los bosques y murmuran las fuentes con el ruido de sus linfas al manar, invitando con ello al blando sueño. (Horacio, Epodos, II, vv.25-28)

[Traducción de V.Cristóbal]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, de desembre 27, 2007

ἐν κόνι
(On the ground )


αὐ̂τις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ' ἔασκεν
ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα: τοι̂ο δ' Απόλλων
πα̂σαν ἀεικείην ἄπεχε χροὶ̈ φω̂τ' ἐλεαίρων
καὶ τεθνηότα περ

Novament descansava Aquil·leu a la seva tenda i el deixava estès, a Hèctor, a la pols de bocaterrosa. Però Apol·lo, compadint-se de l'home, tot i que era cadàver, apartava del seu cos qualsevol malmetement. (Homer, La Ilíada XXIV, vv.18-21)


[Traducció de Joan Alberich]

Etiquetes de comentaris: , , , , ,


dilluns, de desembre 24, 2007

Πυγὰς ἔκρινα τριῶν
(I judged the hinder charms of three)


Πυγὰς αὐτὸς ἔκρινα τριῶν· εἵλοντο γὰρ αὐταὶ
δείξασαι γυμνὴν ἀστεροπὴν μελέων.

Jo en persona vaig jutjar-ne les natges de tres, puix elles mateixes em van escollir i em van mostrar el despullat resplendor dels seus membres (Rufí, AP V, 35, vv.1-2)


He juzgado las nalgas de tres chicas. Ellas me han elegido como juez
mostrándome el desnudo resplandor de sus miembros.
(Rufino, AP V, 35, vv.1-2)


[Traducción de Aurora Luque]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dijous, de desembre 20, 2007

Tota servis licentia
(All sorts of licentiousness)

Regni eius tempora felicissima feruntur, cum propter rerum
copiam tum quod nondum quisquam servitio vel libertate
discriminabatur: quae res intellegi potest, quod Saturnalibus
tota servis licentia permittitur.


Conten que l'època del seu regnat fou la més pròspera i feliç, no només per l'abundància de tot sinó també perquè encara hom no discriminava ningú per ser de condició lliure o servil, cosa que podem deduir del fet que a les Saturnals se'ls permet tota mena de llicències als esclaus (Macrobi, Saturnalia I,7,26)Cuentan que la época de su reinado fue la más próspera y feliz, no sólo por la abundancia de todo sino también porque todavía no se discriminaba a nadie por ser de condición libre o servil, cosa que podemos deducir del hecho que en las Saturnales se les permite toda clase de licencia a los esclavos. (Macrobi, Saturnalia I,7,26)

Etiquetes de comentaris: , ,


dilluns, de desembre 17, 2007

Oratorum gloria
(The distinction of the orator)


quid? fama et laus cuius artis cum oratorum gloria
comparanda est? ... quos saepius vulgus quoque
imperitum et tunicatus hic populus transeuntis
nomine vocat et digito demonstrat?


Doncs què? La fama i la lloa de quin art hem de comparar amb la glòria dels oradors?... A qui crida pel seu nom més sovint quan s'hi creuen també la gent ignorant i aquest populatxo que només duu túnica, i l'assenyala amb el dit? (Tàcit, Diàleg sobre els oradors 7, 3-4)

Etiquetes de comentaris: , ,


dijous, de desembre 13, 2007

Habitavit in Palatio
(He lived on the Palatine)


Habitavit primo iuxta Romanum Forum supra Scalas anularias, in domo
quae Calvi oratoris fuerat; postea in Palatio, sed nihilo minus aedibus
modicis Hortensianis, et neque laxitate neque cultu conspicuis, ut in
quibus porticus breves essent Albanarum columnarum et sine marmore
ullo aut insigni pavimento conclavia.


August va viure primer a la vora del Fòrum romà, al damunt de l' escala dels fabricants d'anells, a la casa que havia sigut de l'orador Calvus; després, al Palatí, però a la casa d'Hortensi, igual de modesta i no remarcable ni per la seva extensió ni pel seu ornament, ja que els seus porxos eren estrets, de columnes de pedra albana, i les seves cambres sense cap marbre o paviment extraordinari. (Suetoni, Vida dels dotze cèsars, August 72, 1-2)


Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, de desembre 10, 2007

Ἕκτορα δὶον ἔτετμεν
(He overtook goodly Hector)


...αἴψα δ' ἔπειτα
Ἕκτορα δὶον ἔτετμεν ἀδελφεὸν εὒτ' ἄρ' ἔμελλε
στρέψεσθ' ἐκ χώρης ὅθι ᾗ ὀάριζε γυναικί.

Tot seguit Paris va trobar el diví Hèctor, el seu germà, quan estava a punt de marxar del lloc on havia conversat amb la seva esposa. (Homer, La Ilíada VI, vv.515-518)

[Traducció de Joan Alberic]

Etiquetes de comentaris: , , , , ,


dijous, de desembre 06, 2007

ὄνειρον
(In a dream)


ἧρα τὸν Φοῖβον ὄνειρον εἶδον

A Febus he vist en somnis (Alcman, 47P)


I saw Phoebus in a dream (Alcman, 47P)

De veras, vi a Febo en sueños (Alcmán, 47P)

[Traducción de Juan Ferraté]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, de desembre 03, 2007

Panem et circenses
(Bread and circuses)


...iam pridem, ex quo suffragia nulli
uendimus, effudit curas; nam qui dabat olim
imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se
continet atque duas tantum res anxius optat,
panem et circenses...

Ja de fa temps, des que no venem els nostres vots a ningú, el poble s'ha desentès de tota responsabilitat, ja que, el qui abans atorgava el poder suprem, les magistratures i les legions --en fi, tot--, ara es reprimeix a si mateix i només delera dues coses ansiosament: pa i jocs del circ. (Juvenal, Sàtires X, vv.77-81)

Etiquetes de comentaris: , ,