dijous, de juny 28, 2007

Nympharum fugientum amator


Faune, Nympharum fugientum amator,
per meos finis et aprica rura
lenis incedas abeasque parvis
aequus alumnis,

si tener pleno cadit haedus anno
larga nec desunt Veneris sodali
vina craterae, vetus ara multo
fumat odore.


Faune, amant de les esquívoles nimfes, passa propici pels assolellats camps dels meus confins i marxa-hi benèvol per als meus petits cadells si, en acabat l'any, immole en honor teu un tendre cabrit i a la cratera, companya de Venus, no li falta vi en abundància, i l'antic altar fumeja amb una flaire força aromàtica... (Horaci, Odes III, 18, 1-8 )

Etiquetes de comentaris: , , , ,


dilluns, de juny 25, 2007

His deductis
(After launching these)


Interdicit atque imperat Cassivellauno, ne Mandubracio...noceat.
Obsidibus acceptis, exercitum reducit ad mare, naves invenit refectas.
His deductis, quod et captivorum magnum numerum habebat, et
nonnullae tempestate deperierant naves, duobus commeatibus
exercitum reportare instituit.

Cèsar prohibeix taxativament a Cassivel·laune de fer-li cap mal a Mandubraci. Rebuts els ostatges, porta l'exèrcit de tornada cap al mar i hi troba les naus ja reparades. En haver-les avarades, com que hi tenia un gran nombre de captius i algunes naus s'havien perdut a causa de la tempesta, decideix fer tornar l'exèrcit al continent en dos viatges. (Cèsar, BG V 22,5 - 23,1)


[Text de dijous 14 a les P.A.U. del País Valencià]

Etiquetes de comentaris: , , , ,


dijous, de juny 21, 2007

ἀδίκως ἀποκτείναντος αὐτόν
(Unjustly put him to death)


παραμυθεῖται δ᾽ ἔτι με καὶ Παλαμήδης ὁ παραπλησίως ἐμοὶ
τελευτήσας· ἔτι γὰρ καὶ νῦν πολὺ καλλίους ὕμνους
παρέχεται Ὀδυσσέως τοῦ ἀδίκως ἀποκτείναντος αὐτόν·

I a més em consola que també Palamedes va morir d'una manera semblant a la meva, perquè encara ara ell ens hi proporciona uns temes molt més dignes que no pas Odisseu, que el va fer matar injustament. (Xenofont, Apologia de Sòcrates 26)


[Text de dijous proppassat a les P.A.U. del País Valencià]


Me consuela todavía el recuerdo de Palamedes, que murió de manera muy semejante a la mía. Aun ahora sigue inspirando cantos mucho más hermosos que Odiseo, que injustamente ocasionó su muerte. (Jenofonte, Apología de Sócrates, 26)


[Trad. de Juan Zaragoza]

Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, de juny 18, 2007

ἐν χρησμοῖς
(In his oracle)


Ἀλλὰ μείζω μέν, ὦ ἄνδρες, εἶπεν ὁ θεὸς ἐν χρησμοῖς περὶ Λικούργου τοῦ
Λακεδαιμονίοις νομοθετήσαντος ἤ περὶ εμοῦ. Λέγεται γὰρ εἰς τὸν ναὸν
εἰσιόντα προσειπεῖν αὐτόν· Φροντίζω πότερα θεόν σε εἴπω ἤ ἄνθρωπον.

Però coses més transcendents, barons, va dir el déu en els seus oracles sobre Licurg, el qui els va donar les lleis als lacedemonis, que sobre mi. Perquè hom diu que, quan aquell va entrar al temple, li va dir "Estic dubtant si adreçar-me a tu com a un déu o com a un home." (Xenofont, Apologia de Sòcrates, 15)


[Text de dijous a les P.A.U. del País Valencià]


En cambio, varones, cosas más transcendentes que sobre dijo el dios en sus oráculos sobre Licurgo, el que dió las leyes a los espartanos. Pues se cuenta que, al entrar éste en el templo, le dijo: "Estoy dudando si dirigirme a ti como a un dios o como a un hombre." (Jenofonte, Apología de Sócrates, 15)

Etiquetes de comentaris: , , , ,


dijous, de juny 14, 2007

Homini amicum animal
(Animal friendly to man)


Velocissimum omnium animalium, non solum marinorum, est delphinus,
ocior volucre, acrior telo, ac nisi multum infra rostrum os illi foret medio
paene in ventre, nullus piscium celeritatem eius evaderet...Delphinus non
homini tantum amicum animal, verum et musicae arti


El més veloç de tots els animals, i no només dels marins, és el dofí; més rabent que un ocell, més ràpid que un dard i, si no tingués la boca molt per sota del seu morro, gairebé a meitat del seu ventre, cap peix se salvaria de la seva velocitat...El dofí no és un animal només amic dels humans, sinó també de la música... (Plini, Història natural IX, 20 i 24)

[Text de hui a les P.A.U. del País Valencià]


El más veloz de todos los animales, y no sólo de los marinos, es el delfín; más raudo que una ave, más rápido que un dardo y, si no tuviera su boca muy debajo de su morro, casi a mitad de su vientre, ningún pez evadiría su velocidad...El delfín no sólo es un animal amigo de los humanos, sino también de la música... (Plinio, Historia natural IX, 20 i 24)

Etiquetes de comentaris: , , ,


dilluns, de juny 11, 2007

Oneravi rursus vinum
(I loaded up again with wine)


Vno die Neptunus trecenties sestertium devoravit. Putatis me defecisse? ...
Alteras feci maiores et meliores et feliciores... Oneravi rursus vinum, lardum,
fabam, seplasium, mancipia...Vno cursu centies sestertium corrotundavi.

En un sol dia Neptú se'm va engolir trenta milions de sestercis. I creieu que vaig flaquejar?...En vaig fer unes altres més grans, més bones i més productives...Vaig tornar a carregar-les amb vi, sagí, faves, perfums de Càpua i esclaus..., i en una única travessia vaig arrodonir els deu milions de sestercis. (Petroni, Satiricó, 76)


En un solo día Neptuno se tragó treinta millones de sestercios. ¿Pensáis acaso que me di por vencido?...construí otras más grandes, mejores y con mejor fortuna...Volví a cargarlas de vino, tocino, habas, perfumes y esclavos...En una sola navegación redondeé los diez millones de sestercios. (Petronio, Satiricón, 76)

[Trad. Pedro Rodríguez]

Etiquetes de comentaris: , ,


dijous, de juny 07, 2007

Sacra in oquoltod
(Sacred rites in secret)


SACRA·IN·OQVOLTOD·NE·QVISQVAM·FECISE·VELET·NEVE·IN·POPLICOD·NEVE·IN
PREIVATOD·NEVE·EXSTRAD·VRBEM·SACRA·QVISQVAM·FECISE·VELET·NISEI
PR·VRBANVM·ADIESET...

Els ritus, que ningú els celebre en secret, ni en públic ni en privat; i que fora de Roma ningú no celebre els ritus si abans no ha anat a veure-hi el pretor urbà...(S.C.De Bacchanalibus, CIL 12, 581)


Los ritos, que nadie los celebre en secreto, ni en público ni en privado; que nadie celebre los ritos fuera de Roma, salvo si acude al pretor urbano...(S.C.De Bacchanalibus, CIL 12, 581)


[Trad. Pedro López]

Etiquetes de comentaris: ,


dilluns, de juny 04, 2007

θάλειαν ἑορτὴν
(A magnificent party)


ἐπì δ'ὀφρύσιν σελíνων στεφανíσκους
θέμενοι θάλειαν ἑορτὴν ἀγάγωμεν
Διονύσωι.

Posant-nos sobre les celles coronetes d’api,
celebrem una esplèndida festa
en honor de Dionís.

(Anacreont, 53 [65P])


[Trad. Maria Rosa Llabrés]
¡Ciñámonos a las cejas
pequeñas guirnaldas de apio
y ofrezcámosle a Dionisos
fiesta en grande!

(Anacreonte, 53 [65P])


[Trad. Juan Ferraté]

Etiquetes de comentaris: , ,